PRODUCTS CATALOGUE

Pk2

29 mm

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11401070 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11401070 - IMMAGINE

= PZ2

= 2000 pcs.

11401070IJ

IJ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405010 - IMMAGINE

= 3 mm, 5 mm

= 2000 pcs.

11405010YA

YA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405020 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405020 - IMMAGINE

= 5 mm

= PZ2

= 2000 pcs.

11405020YA

YA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405030 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405030 - IMMAGINE

= 5 mm

= PZ2

= 2000 pcs.

11405030YA

YA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405050 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 11405050 - IMMAGINE

= 5 mm

= 2000 pcs.

11405050YA

YA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 23002010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 23002010 - IMMAGINE

= Ø 8 mm

= Ø 11 mm

= 1 mm

= 5000 pcs.

23002010AB

AB

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60101390 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60101390 - IMMAGINE

≥ 18 mm

= Ø 3 mm

= PZ2

= 10000 pcs.

60101390ZN

ZN

60101390YA

YA

60101390HX

HX

60101390YQ

YQ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60101570 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60101570 - IMMAGINE

= Ø 3 mm

= PZ2

= 5000 pcs.

60101570ZN

ZN

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60502010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60502010 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 10 mm

= PZ2

= 9000 pcs.

60502010ZN

ZN

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60501050 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60501050 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 12,7 mm

= PZ2

= 5000 pcs.

60501050YA

YA

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60502020 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60502020 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 13 mm

= PZ2

= 5000 pcs.

60502020ZN

ZN

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60507010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 60507010 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= PZ2

= 10000 pcs.

60507010YA

YA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20501010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20501010 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 8 mm

= 10 mm

= M4

= 20000 pcs.

20501010HL

HL

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20501020 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20501020 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 10 mm

= 12 mm

= M4

= 20000 pcs.

20501020HL

HL

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20302020 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20302020 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 9,5 mm

= 10 mm

= 5000 pcs.

20302020AA

AA

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20302030 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - Pk2 - 29 mm - 20302030 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 13 mm

= 13,5 mm

= 5000 pcs.

20302030AA

AA