PRODUCTS CATALOGUE

K Lock

K Lock - Visible

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 55007010 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 55007010 - IMMAGINE

= 100 pcs.

55007010EE

EE

55007010AB

AB

55007010IJ

IJ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015020 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015020 - IMMAGINE

= 100 pcs.

57015020EE

EE

57015020AB

AB

57015020IJ

IJ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015040 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015040 - IMMAGINE

= 100 pcs.

= Ø 3 mm

57015040EE

EE

57015040AB

AB

57015040IJ

IJ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015060 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 57015060 - IMMAGINE

= 100 pcs.

= Ø 5 mm

57015060EE

EE

57015060AB

AB

57015060IJ

IJ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 60101390 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 60101390 - IMMAGINE

≥ 18 mm

= Ø 3 mm

= PZ2

= 10000 pcs.

60101390ZN

ZN

60101390YA

YA

60101390HX

HX

60101390YQ

YQ

Mod. Iges

Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 60501050 - SCHEMA
Italiana Ferramenta - K Lock - K Lock - Visible - 60501050 - IMMAGINE

= Ø 5 mm

= 12,7 mm

= PZ2

= 5000 pcs.

60501050YA

YA